Toplanamamış Toplantılar

En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün kuruluşlarda iş toplantıları, yönetimin temel iletişim araçlarından bir tanesidir. Bununla beraber, en iyi yönetilen de bile, toplantılar için her yıl milyonlarca lira çarçur edilmektedir. 
Son dönemde bu kadar önem kazanan toplantı unsuru şirketlerin küçük, orta ya da büyük orandaki kararların öncesinde ya da değerlendirme bazlı konularda ortaklaşa akıl yürütülen ve görüş paylaşılan önemli bir diyalog merkezi halini aldı. Ancak gözden kaçırılan ise şirketlerin toplantılarda harcadıkları zaman konusunda pratik ve hesaplı davranmadıkları ve toplantı yapmaktan iş yapmaya zamanın kalmadığı yönünde bir problematiğin olmasıdır.

Bunun birçok sebebi vardır. Toplantılar olması gerektiği gibi verimli bir şekilde yapılmamaktadır ve karar alma sürecinde pratik davranılmamaktadır. Ve harcanan yoğun zamana rağmen sonuç bulunamamaktadır. Sıklıkla karşılaşılan bu ve benzeri durumların arkasında oldukça farklı boyutta unsurlar yatmaktadır ve bu unsurlar sağlıklı bir çözüm yoluyla iyileştirilemediği takdirde zaman, iş gücü, maddi ve manevi kayıplar gerçekleşmektedir

Toplantı yapmak için toplantı yapma şekline gelindiği dönemde “toplantı” kavramı daha etkin kullanılmalı, bilgili ve bu konuda yetkin kişilerce gerçekleştirilmelidir.  Okumaya devam et Toplanamamış Toplantılar

Reklamlar

(A)Sosyal (KO)Medya

Kim, ne zaman, ne şekilde bir isimlendirme ile çıkıp da Sosyal Medya kavramını ileri sürdü bilmiyorum. Ama Andreas Kaplan ve Michael Haenlein’in 2010’daki tespitine göre Sosyal Medya; “Web 2.0 üzerinde ideolojik ve teknolojik içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren  internet tabanlı uygulamaların bütününe” denilmekte.

Böyle tanım cümlesinin bir adım ötesine gidersek özetle şudur aslında; kullanıcı içeriğinin kendisi ve yayıldığı, yayınlandığı, paylaşıldığı her tür platformun genel adıdır. Aklıma takılan 2 husus var efendim bu bağlamda.

  1. Neden Medya ismi ile yola çıkılmış.
  2. Medya neden yetmemiş de önüne Sosyal nitelemesi kondurulmuş.

Üstü çok kapalı olmayan bir giydirme var. Ayan beyan medya ‘nın mevcut haline bir iğneleme söz konusu. Sosyal olmayan bir medya boşluğu vardı ve internet tabanlı kullanıcının içeriğini odak noktasına koyan bir anlayış ile kapıları kırıp, tüm evlere giren bir dizi platformun varlığından söz edebiliriz.

Niteleme önemli bir husustur. Öyle ki; tüm algımızı da yönetir. Bakış açımızı da. Duruşumuzu da, gidişimizi de. Tıpkı 1980’den 2000’li yıllara kadar süregelen lakaplı futbolcular gibi. Hatırlarsınız sanıyorum. Bahsettiğim dönemdeki futbolculardan ön plana çıkanların çeşitli lakapları olur ve onlar o lakapları ile anılırdı hep. Bizdeki iz düşümleri de, konumlanışları da hep farklı olurdu. Okumaya devam et (A)Sosyal (KO)Medya